Taiteellinen johto

Taiteellisena johtajana toimii Satu Korpi.